Förhandling Individuella löner

För dig med I-lön Hej på er med individuell lön Lokala chefer kommer nu att genomföra lönesamtal fram till och med augusti (pågår redan). Den 16-17, 30-31 augusti fortsätter förhandlingarna där vi dels tar upp individuella fall där sakliga löneskillnader identifierats...

Lönerevisionen pågår

Idag den 28/6 har vi i förhandlingsgruppen tagit emot arbetsgivarens förslag till nya löner (lokförare/bangård). Vi har också lämnat synpunkter på de förslag till lönehöjning för de som tillhör individuell lönesättning. Förhandlingarna fortsätter och vi återkommer med...

ST Yrkanden lönerevision 2016

Idag har ST vid Green Cargo lämnat in sina yrkanden till arbetsgivaren med frågor som vi vill hantera i lönerevisionen. Det har inkommit ett antal yrkanden från sektionerna och avtalsgruppen har selekterat och valt att driva en del av dem i årets avtalsrörelse....

Minnen plp svt 160601

Minnesanteckningar från resursplanering svg 160601 Avtegshanteringen Vi diskuterade kring ändringstryck och hur dom skall återkopplas. Samt att ST frågar om Den som skickar ut dessa har mandat att besluta om avsteg från företagets sida, AG meddelar att dom har detta...

Minnen PLP-SVG 160427

Föregående protokoll gicks igenom och vissa kommentarer till detta var bland annat RALS tillägget. Man håller nu på att göra en manuell revision på detta sen december 2014 till mars 2016. Detta är en rätt så invecklad hantering och man har satt till extra personal för...