PLP SVG 2016-02-29
Gruppen gick igenom de avstegståg som är aktiva och det diskuterades lite runt omkring dessa. Och vi kom åter in på avtalstillägget RALS om det fungerar med utbetalningarna. AG kommer att återkomma i frågan.
Fatigue (OP/BP) Inkoppling av fatigue sker fortlöpande ort för ort. Inför T17 kommer man att testköra fatigue turanknutet. Vi hade lång diskussion hur fatigue lägger ut turer. Fatigue är ett komplement till OP/BP men det innebär också för att det ska fungera som det är tänkt så måste orterna vara rätt bemannade.
ULF W rapporterade om de tre grupper som är tillsatta i Malmö, Hallsberg och Borlänge. Dessa arbetsgrupper kommer att starta vecka 10.
Här redovisas lite angående nya affärer och upplägg bland annat att Cargo net lägges ned i Norge. För GC innebär det inga förändringar i nuvarand skede men det kan ju innebära att GC kommer att köra mer i Norge.
T17. Här försöker GC flytta tåg så att förarkollektivet kan få en bättre körbarhet. Man titta även på helgtjänst om vi kan köra tåg på andra tider än vad vi kör i dag.
Inhyrning finns i dag med 6 personer från Pro Train och detta varar till sista september.
Enkät samplanering Hallsberg kommer att redovisas lokalt och personalen i Hallsberg kommer att utbildas i sökning BP/SÖM. Detta är tänkt att starta i slutet på april.
ÖVRIGT.
Man har rekryterat personal på dom olika driftområdena från okt -feb, som antingen redan börjat eller är på väg in i.
Nord: ca 30 st
Mitt: ca 31 st
Syd: ca 37st
totalt 98 st alla är inte ute ännu.

Ny ledighetsrutin, test kommer att ske i Norrköping samt Kil.
AG återkommer med en beskrivning om hur sökningar och återkoppling sker.

FV-dagar
Frågan om utläggningen av FV dagar i Borlänge diskuterades.
AG har efter att överenskommelse träffats lagt ut FV dagar i Borlänge på andra ställen än vad som är sökt. AG skall rätta till detta snarast.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist