PLP-Svg 2016-02-29

PLP SVG 2016-02-29 Gruppen gick igenom de avstegståg som är aktiva och det diskuterades lite runt omkring dessa. Och vi kom åter in på avtalstillägget RALS om det fungerar med utbetalningarna. AG kommer att återkomma i frågan. Fatigue (OP/BP) Inkoppling av fatigue...