Vi har nu varit på första mötet för 2016 PLP samverkan.

T16

-Avstegsturer: Vi har i dag problem med att turlisteombud som går direkt till taktikerna för att förändra turer så att dom får avsteg. Nya avsteg ska presenteras och gå genom PLP samverkan för att hålla samman de avsteg som ska gälla för företaget. Nya avstegsturer ska presenteras på varje möte för att ta beslut på dessa.

-RALS: Detta hanteras manuellt och AG påstår att detta genomförs och en viss eftersläpning kan förekomma.

-ÄH: I Älmhult kommer man att justera tjänsten PGA det är problem att få förare till ÄH. Tjänsten kommer att fördelas på Malmö och Nässjö.

T17

Man håller på inom företaget att titta på bromstabellen för att försöka göra justeringar på denna så att vi kan försöka köra tåg i den beställda tidtabellen. Man försöker också titta över åkbarhet mellan olika tåg, samt att eventuellt flytta vissa volymer mellan bangårdar. Man ska även titta över vissa upplägg, orter mm.

Entreprenad KIL

Det ligger ett förslag om att utvidga entreprenaden i KIL till helg. AG Beslutar.

Q1 dagen

Ett förslag från AG att man under 2016 ska ta bort dagen för Q1 och ersätta den med 8 timmar på timkontot. Personalorganisationerna förkastar förslaget då vi hänvisar till man ska ha dagen för att kunna göra sin utbildning på arbetstid.

Tidsrapportering i PLATÅ

Det har under vintern varit problem med inrapportering av övertid i PLATÅ. Detta beror i stor del av att man haft en överbelastning i Hallsberg. Det har blivit fel med inrapporteringen av övertid, kvalificerad övertid har blivit enkel övertid och detta kommer att rättas till snarast.

Kvartalsmöten

Det första mötet ska vara inbokat men man måste se till så att dessa möten blir av enligt överenskommelse.

Utvärdering T16 processen

AG vill att PO utvärderar vad som gick bra och vad som inte var lika bra. Detta ska redovisas på nästkommande möte. Detta för att vidareutveckla T17 processen.

Enkäten HRBG

Här ska man försöka med utbildningsdagar i söm. Samt att PLP SVG ska vidareutveckla enkäten så att den mer ska stämma överens med verkligheten.

Aktivitetslistan gicks igenom och reviderades. Nya söm ligger preliminärt till april.

Vid pennan

Kenth Bergqvist.