1. Status ny rutin ledighetsansökan i söm
  Test platser blir Kil och Norrköping    
 2. Arbetsgrupper schemaläggning Finns framtagen arbetsprocess, börjar i Borlänge, sedan Hallsberg och Malmö.
  Frågan hanteras och ägs i produktionsplanerings samverkan framöver
 3. Kompetensåret 2016
  Utgår kompensations tid för självstudierna? JA enligt tidigare läggs en kompensations dag ut. Men nu har ytterligare en modul lagts till – hur kompenseras detta? Svar: Det ryms inom tiden. För kompensationsåret 2017 skall dialog startas upp med PO.
 4. Säkra vanor Redovisat material efterfrågat Bra tryck och driv i frågan enligt Ag.
  Det ska bildas en central beteendegrupp/samordningsgrupp
 5. Status KBA process (Kör Barhets Access) affärer > MSEK 10 – Mapp R i datorn återfinns dokument Körbarhetsaccept som berör orterna, gruppcheferna ansvarar för checklistan. ST menar att i checklistan skall finnas översyn av förändringar vilket gör att skyddsombuden skall medverka. ST ville också få en tidigare medverkan för att kunna påverka tågläget för bästa möjlighet till rast uppställningar istället för som nu hantera detta efteråt med avsteg. Checklista ändringar i produktionsförutsättningar (14 sidor idag – daxs för modernisering??) – är detta inarbetat här? Checklista bangårsuppföljning Glöm ej bort detta.   ST efterlyser skyddsombuden i denna planeringsprocess, (krav).
 6. Status rekryteringar/utjämning övertidsuttag
  Hann vi inte med, hänskjuts till nästa möte.
 7. Lokstatus
  Hann vi inte heller med, hänskjuts till nästa möte
 8. Lägesrapport insatsgruppen
  Hann vi inte heller med, hänskjuts till nästa möte
 9. Lägesrapport Gruppchefsanalys
  Hann vi inte heller med, hänskjuts till nästa möte

 10. Information Driftområde syd

  • Se över kvalitén på området till hjälp för detta kommer Mikael N att medverka Notis:
  • Vet gruppcheferna vad sina medarbetare gör? (arbetsmiljöansvaret).
  • Möjlighet att titta i ”Doggen” för gruppcheferna.
  • Gruppchef har ej möjlighet idag att se vad medarbetarna är och gör om det har blivit ändring i utrullat schema.

Frågor till nästa möte den 13 april 2016

Re loken 
Fel på dessa och kommer inte in på verkstad för det inte finns lok så det räcker. Verkstan i Borlänge kan repa dessa lok i stället för skicka i väg dessa. Vi tappar kvaliteten då vi måste skicka lok till ställen där de inte normalt går i omlopp.

Det blir ett arbetsmiljöproblem då inte det nya systemet som ger extra dragkraft fungerar, och då är vi tillbaka till det vi var innan vi tog bort dessa i stålkörningen i norr. Status på våra lok tex repfrekvens, hur många lok som står på verkstad som borde vara ute i verksamheten, lok som inte kommer in på verkstaden pga lokbrist