PPF-samverkan den 12 november 2015

 

SÖM utbildning

Varför ingår inte Söm-utbildning då medarbetare genomför sin lokförarutbildning på skolan i Borlänge? I stället måste lokala resurser frigöras för detta ändamål vilket kan ses som resursslöseri. Dessutom kan kanske än mer av vad eleverna behöver kunna införas i utbildningen.

 

BP-SÖM Driftcenter

Kommer Söm att införas för personalen på driftcenter?

Ja om detta råder olika meningar mellan cheferna. Klart är att om sådant skall införas finns det ett checklista vi har att utgå ifrån.

 

Rekrytering

Företaget står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Än finns inte de exakta antalen att redovisa. Dock kan vi se att vikariehållningen nu ligger över 40%.

 

OSPA

Antalet OSPOR redovisades.

2014 var det 68 stycken

2015 är det hitintills 72

Glädjande nu är att vi följer upp varje OSPA enligt den checklista som finns.

 

Utbildning

Läsplattor – planeras in via APT och tid mot tid utgår

Säkra bangårdar – har detta gjorts på ledig tid ska detta anmälas till närmsta chef och tid mot tid ska utg

Mvh
Stefan och Donny