Minnesanteckningar resursplanering svg 23/11-15

Typveckan
Det beslutades att typveckoprotokollet skall läggas ut på nätet.
Johan G hade som förslag att det skulle göras någon form av artikel på Cargonet angående
årets typveckoarbete.
Avstegslistan gicks igenom.

Frågan om en eventuell ny lösning på hur vi skall hantera rals-tillägget diskuterades.
Ulf W har tittat på en eventuell tidskoficient, men har upptäckt att det ligger vissa problem med att ha en sådan lösning. Man får olika tillägg beroende på hur mycket lön man har.
Problemet för till aktivitetslistan. Daniel Linder fortsätter att titta på problemet.

Dragarturer
Ett möte angående lösning av dragarna i Göteborg kommer att hållas den 7/12, förslag är önskvärt innan dess.

Fp-planer
Tanken är att man förlänger sökningen till ca 6-7 jan ( Johan återkommer), så att man hinner lägga önskemål med den nya fp-planen. Janne och Bengt skickar förslag till dom orter som är berörda. Orterna har skickats ut på separat lista.

Riktade turer
Johan känner inte till något om riktade turer i Kalmar. Men han skall kolla upp detta och återkomma.
Sedan hade vi en diskussion om hur vi hanterar riktade turer och kom fram till att vi behöver ta fram någon form av inriktning på hur vi skall jobba med dessa, och vad måste vara på plats för att genomföra riktade turer.

Kvalitet på publicerat schema
Har förekommit en del konstigheter på scheman i landet tex Vännäs med någon som fick q4 utlagt 16 ggr på en månad. Det visade sig bero på en miss av Resursplanering .
Samt b-dagar i Malmö , som berodde på att man ev skulle köra Karlshamn.
Men scheman skall vara genomgångna av gruppchef innan publicering.
Man arbetar även på en ny förenklade matsedel.

Inhyrningar
Gällande STs fråga om protrain som är fortsatt inhyrda i Göteborg, så har man missat i kommunikationen (Johan G hade glömt). Men frågan hade varit uppe i PUB gruppen.

Övrigt
ST undrar hur det går med att få någon form av kvitto på dom ändringar som görs i publicerat schema, då det upptäckts att vissa saker ej blir inlagda tex vab.
AG har ett system som heter kallas DOG som nu tydligen skall uppdateras till version 2, där man får en större kontroll på problemet. Arbete med övriga system pågår.

Taxihantering
Man har bekymmer med att taxi inte dyker upp, detta beror på en tvist mellan mycab och taxibolagen.
Kortsiktigt arbetar GC med en lösning tillsammans med mycab, men man tittar även på lösningar med andra leverantörer..

För ST
Björn Hellqvist