Minnesanteckningar resursplanering SVG 23/11-15

Minnesanteckningar resursplanering svg 23/11-15 Typveckan Det beslutades att typveckoprotokollet skall läggas ut på nätet. Johan G hade som förslag att det skulle göras någon form av artikel på Cargonet angående årets typveckoarbete. Avstegslistan gicks igenom. Frågan...

Produktion skyddkommitté 151103

Minnesanteckningar Produktion skyddskommitté 20151103 Säkra Vanor Vi fick oss en genomgång av säkra vanor arbetet som startat upp i Gävle. Där kommer en riskanalys ske på detta Kent-Olov Modd deltar från oss i den. Vi framförde att det är sent påtänkt med riskanalysen...

PPF Samverkan 151112

PPF-samverkan den 12 november 2015   SÖM utbildning Varför ingår inte Söm-utbildning då medarbetare genomför sin lokförarutbildning på skolan i Borlänge? I stället måste lokala resurser frigöras för detta ändamål vilket kan ses som resursslöseri. Dessutom kan kanske...