Minnesanteckningar PLPR-SVG. 150928

T16
AG meddelade att man inte kommer att hinna med att köra T16 med fatigue och BAM till att börja med, eftersom man fått in nya personer på dessa poster, och dom håller på att lära sig systemet. Så detta kommer efter att den nya tdt-tabellen börjat gälla.
De förutsättningar som diskuteras i t16 har skickats ut till turlisteombuden

Inför t17
AG har inför t17 titta på hur man skall kunna planera annorlunda för att genom att man tänker sig ha 3 team indelade på driftområdena norr, mitt och syd,som tittar över förutsättningarna på områdena för att se hur man skall kunna få till en bra och human planering.

Inhyrning
Bentonit lossningen i Kiruna skall kollas om dom fortfarande hyrs in.
4 st trainpool förare som avslutar nu den sista sept.

Övriga frågor
-nytt folk i organisationen, frågan gällde varför man inte tillfrågar dom fackliga organisationerna om deras åsikt. AG medgav att man varit dåliga i sin dialog.

– enkät samplanering i Hallsberg
Frågan gällde varför den inte är utskickad, AG har inte hunnit under sommaren och återkommer med datum för utskick.

-Q4-dagen
Varför tiden ligger olika på på olika stationer. AG svarar att den totala arbetstiden är lika, och att anpassningen på olika orter är till för att folk från andra orter skall hinna resa till utbildningen.

-Inför Ny Afs (2015:4)
Hur väver vi in den i vår samverkan?
AG svarar med att detta skall ”trattas” ner från central skyddskommite, där man menar att arbetet sköts.

-Kvartalsmöte mitt
Mitt saknar ett möte strax innan sommaren. Detta beror på en överlämnings miss mellan Johan G och Stefan H. Kallelse kommer.
Sedan vill AG veta om alla tidigare representanter fortfarande är aktuella i dessa möten, då förändringar skett framförallt i norr.
Vi skall återkomma med namn igen till detta.

För ST Björn Hellqvist