Elektronisk förarkommunikation

Här ska enbart lokförare (749 st) få en styck Lenovo Yoga läsplatta, samt en smartphone Sony Auqa.
Beslut om inköp är redan fattat trots att riskbedömning inte är klar (möte den 21/9).

Säkra vanor
Pilot inleds i Gävle november – december. Säkra vanor handlar om hur vi beter oss i vårt säkerhetsarbete. Samtliga instruktörer ska nu genomgå en utbildning och vi andra får ett utbildningspass i kommande Q4.

Projekt produktionsförutsättningar
Här sätter arbetsgivaren ihop en arbetsgrupp utan medverkan från personalorganisationerna, vilket enligt dom kommer i nästa steg.

Sjukskrivningsrutiner
Dessa nya rutiner börjar gälla i höst och förändringen här är att medarbetaren ska ringa in till driftledningen.

Ny rutin för ledighetsansökan
Arbetsgivaren presenterade ett material där det finns stora kulturskillnader i landet som inom driftområdet hur ledigheter söks och beviljas. Detta skapar enligt arbetsgivaren merkostnader då personal måste köpas in på turerna.