PLR -svg 150928

Minnesanteckningar PLPR-SVG. 150928 T16 AG meddelade att man inte kommer att hinna med att köra T16 med fatigue och BAM till att börja med, eftersom man fått in nya personer på dessa poster, och dom håller på att lära sig systemet. Så detta kommer efter att den nya...