Resursplanering SVG 2015-04-27

T16

Här gick vi återigen igenom grundförutsättningarna till T 16. Här sades att turkombinationerna ska vara rimliga för att hinna med nästa tur/pass. Övriga frågor som diskuterades var delad tjänst samt avsteg på fem timmarsregeln och avsteg på tåg nivå.

19-05

Här kommer AG att ta ett beslut att tolka 19-05 regeln. AG vill ej att det ska finnas en skarp gräns för detta och kommer därför att agera. ST menar vidare att avtalets skrivning ”skall om möjligt” innebär att inkränktande på perioden 19-05 endast skall ske undantagsvis. Speciellt fokus ska läggas på periode 19-05 inför ledig helg. AG beslutar att fr.o.m 2015-05-31 införa begränsning av regeln.

Övertid, sjukfrånvaro och arvodistanställning.

AG redovisade lite översikt på siffror som var svåra att tolka. AG kommer att ta fram bättre underlag som vi kan gå igenom.

Inhyrning

GC kommer att hyra in fyra lokförare som ska gå enligt poolavtalet. Dessa förare kommer från Pro Train och ska vara här april till september 2015. De ska i huvudsak vara stationerade i Göterborgs området.

ST har anmält att man skulle se över hur det ser ut, om de förare som är uppsagda skulle vilja jobba enligt detta och ev förlänga sin uppsägning.

Enkät samplanering

Enkäten är i stort sett klar för att skickas ut och det är bara ca tio frågor och tar bara ca fem minuter att genomföra. AG ska försöka få ut enkäten till andra veckan i maj.

Björn Hellqvist/Kent Bergqvist