Minnesanteckningar Resursplanering SVG 150223

Resurstyrning
Gällande problemet med att man inte hinner boka passbiljetter åt förarna så informerade AG om att man diskuterar med en resebyrå som skall handha detta i framtiden. Fram till dess så är det tänkt att Thore Nilsson skall sköta det undertiden, troligtvis fram till April.

Fatigue/Söm
Arbetet med nya söm går vidare.
Testgruppen har varit i Göteborg, där dom träffat andra användare från olika bolag. Gruppen fick testa och prova lite i det nya söm.

Resursstyrning kommer att hålla utbilning i söm inom dom lika driftområdena under perioden mars-Maj.
Det är driftområdet som anmäler personal till detta.

Samplanering
Det jobbas på för fullt i Norr med införandet.
ST påpekar att man måste göra riskbedömningar/analyser vid införandet. AG menar att det kommer att göras, då det står i den mall som finns för införandet.

AG vill också ha in förslag till frågor som skall ingå i ett frågebatteri när det gäller utvärderingen av införandet av samplanering. Så här har vi att inkomma med förslag före nästa möte.

Övriga frågor

Hantering Fv-dagar:
ST presenterade sin syn på hanteringen och hur den bör gå till. ST:s syn stämde i mångt och mycket in med AG:s syn men skiljde sig på en viktig punkt, och det är att AG anser sig ha rätten att förlägga FV vart som helst i schemat utan någon form av dialog med medarbetaren.
Efter diskussion så konstaterade vi att vi inte är överens i frågan. Dom alternativ som vi ser att det finns från detta läge är följande:
– Starta en arbetsgrupp som gemensamt tittar över hur man skall lösa problemet.
– Begära en förhandling för undanröjande av tvist.
– Eller inte göra något alls.

19-05 frågan
AG skall ta fram en lista på hur det skiljer sig i parametrarna mellan orterna i landet. AG förordar en lika hantering.

Avstegstillägg
En fråga som väcktes var hur man hanterar avstegstillägg.
Och svaret som AG gav var att underlag tas från BP/platå och skickas till lönekontoret.

Fridagsplan Hallsberg
När det gäller fridagsplan Hallsberg så är den inte inlagd för april i söm. Man var tydligen överens lokalt om hur den skulle se ut, men enligt resursplanering så skulle detta inte fungera. AG beslutade att lägga in sitt förslag i söm.
Sen får PO reservera sig i frågan om man har andra synpunkter.

För ST
Björn Hellqvist