Minnesanteckningar Resurplanering Svg 23/2-15

Minnesanteckningar Resursplanering SVG 150223 Resurstyrning Gällande problemet med att man inte hinner boka passbiljetter åt förarna så informerade AG om att man diskuterar med en resebyrå som skall handha detta i framtiden. Fram till dess så är det tänkt att Thore...