Fackförbundet ST

ST Spårtrafik – Avdelning Green Cargo

Avdelningsstyrelsen

Facket för dig som arbetar inom Green Cargo

Välkommen till ST spårtrafik avdelning Green Cargo

Nyheter från avdelningen och samverkansgrupper

Minnen Bemanning Samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 201026Den nya chefen Camilla Jarleskog presenterade sig. Camilla efterträder Johan Gerdvall som gått till en tjänst som produktionsutvecklare inom Driftområde Mitt.Föregående protokoll gicks igenom och kvarvarande frågor diskuterades....

läs mer

Minnen Central Samverkan

Minnesanteckningar Central Svg 20-11-10 Info från Lönechef:Lönespecifikationen är idag printad, men man vill från jan 2021 sluta med detta. Tanken är att man går in och ser sin lön i SAP-portalen. Men man kan även fortsättningsvis få ett lönebesked i brevlådan, men då...

läs mer

Minne Central samverkan 25/9

Minnesanteckningar Central Svg 200925 Info från Operations:I frågan gällande mobiltelefoner har man tagit beslutet att all på bangården skall få mobiltelefoner och tester har gjorts. Tanken är att dessa skall ersätta handdatorerna då det saknas reservdelar bland...

läs mer

Minnen Resursplanering samverkan

Minnesanteckningar Bemanning SVG 24/8-20 Vi började mötet med att gå igenom föregående mötesprotokoll, och godkänna det. Aktivitetslistan: Riktad tjänst i T21 protokolletNo Show diskuterades (Sundsvall)Taxibeställningar, AG tar ett omtag på dokumentet som sedan sänds...

läs mer
Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Åkbarhetsgruppen 2020-06-08

Syftet och målet med åkbarhetsgruppens arbete är att ta fram fotsteg och handtag som är säkra plus att ta fram material som beskriver hur man säker går på/av och åker på våra vagnar.Vi ska även undersöka och inventera de vagnar som vi har i dagsläget. Även ge en input...

Här kan du läsa senaste nyheterna från de lokala sektionerna SYD och NORD

 

Nyheter från SEKTION SYD

Sektion SYD = Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Värmland 

Göteborg Samverkansmöte

Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917 Allmän infoGC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans. På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen. Kil och Karlstad kommer att...

Nyheter från SEKTION NORD

Sektion NORD = Resterande landskap. Från Nässjö upp till Boden/Kiruna