Fackförbundet ST

ST Spårtrafik – Avdelning Green Cargo

Avdelningsstyrelsen

Facket för dig som arbetar inom Green Cargo

Välkommen till ST spårtrafik avdelning Green Cargo

Nyheter från avdelningen

FFU tillägget försvinner

I Förtroendemannalagen anges det att den som är förtroendevald inte skall ha försämrade anställningsförmåner. Detta innebär i sak att ett genomsnittligt belopp av arbetad övertid, obekvämt tillägg m.m. skall kompenseras. När Green Cargo lämnade "tuppen", det gamla...

läs mer

Minne Central samverkan 25/9

Minnesanteckningar Central Svg 200925 Info från Operations:I frågan gällande mobiltelefoner har man tagit beslutet att all på bangården skall få mobiltelefoner och tester har gjorts. Tanken är att dessa skall ersätta handdatorerna då det saknas reservdelar bland...

läs mer

Här kan du läsa senaste nyheterna från de lokala sektionerna SYD och NORD

 

Nyheter från SEKTION SYD

Sektion SYD = Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Värmland 

Göteborg Samverkansmöte

Minnesanteckningar lokal samverkan/förbättringsgrupp 190917 Allmän infoGC har rekryterat en ny chef för IT samt en chef för finans. På grund av en avmattning i konjunkturen kommer arbetsgivaren att se över behovet av att anpassa tågplanen. Kil och Karlstad kommer att...

Nyheter från SEKTION NORD

Sektion NORD = Resterande landskap. Från Nässjö upp till Boden/Kiruna