PLP SVG 2018-11-05

PLP SVG 2018-11-06 T19 Rastlokaler ST tar upp frågan om var vi ska skall ta vägen då vi har ett uppehåll på de orter där GC inte har några lokaler. ST menar att vi skall ha någonstans att ta vägen då vi har uppehåll för att t.ex kunna besöka toalett samt värma mat....

PLP SVG 2018-01-29

Föregående protokoll: Detta gicks igenom och lades till handlingarna. T18: Frågan om hur medarbetarna ser på tilläggsavtalet är skiftande. Frågan togs upp att det är fler som börjar bli missnöjda nu med avtalet. AG försvarar våra påstående men håller med om vissa...

PLP SVG 2017-12-11

Föregående protokoll genomgicks T18: Fridagsplan: Man håller fortfarande på med fridagsplan 2018. De flesta i syd vekar vara klara men i norr håller man på detta beror på sjukdom i norr. Organisation: Resursplanering kommer att stärka upp p.g.a. att bangårdsprojektet...

PLP SVG 2017-11-20

Föregående protokoll gicks igenom och reviderades. T17:2: Vi har hittat några turer som är jobbiga men AG ska titta på detta. Vi vill att gruppcheferna är mer med på turförteckning och reagerar när det är några problem med turer. T18: Fridagsplan FP plan för 2018...

PLP SVG 2017-10-30

2017-10-30 T18: AG ser positivt på hur arbetet har fortskridit inför T18 med bland annat tidig dialog. Protokoll typvecka T18 gicks igenom och några punkter ändrades. Efter att diskuterat vissa punkter så godkändes detta. Organisation: En person in till taktiker...

PLP SVG 2017-09-28

Föregående protokoll 2017-05-30 gicks igenom. T17:2: planering har nu släppt T17 och inriktar sig på T18. Arbetsgruppen jobbar fortfarande med uppföljning mm angående vårt avtal som genomfördes i somras. Arbetsgruppen består i Arbetsgivare samt...